FANDOM


Şablon:Sil Şablon:Kaynaksız Bir ekonomik topluluğun, birliğin ya da kuruluşun, ekonomik anlamda kendisinden daha zayıf olan rakibinin tüm kaynaklarını sömürmesi, ekonomik olarak çökertmesi durumudur. Ekonomik soykırım, serbest piyasa ekonomisinin (sınırlandırılmamış) geçerli olduğu koşullarda mümkündür. Piyasa koşulları, herkese eşit mesafede olmadığı için adil bir uygulama değildir.

Serbest piyasa koşullarında her üretici ve tüketici, piyasada ideal olarak tüm ürün ve hizmetlere eşit yaklaşımdadır. Fakat bazı üreticilerin, arz-talep dengesinin bozulması sonucu fazla zenginleşip, tekel oluşturma çabasına girişmesi ile ekonomik soykırım başgösterir. Ekonomik soykırımın varolabilmesi için tek bir firmanın olması gerekmez. Birkaç firma ya da kuruluş, kendi aralarında tröst oluşturup, diğer piyasa unsurlarını elde edebilirler. Kartel anlayışı bu bağlamda tröste göre daha zayıftır. Çünkü kartelde firmalar ya da ekonomik oluşumlar tüzel kişiliklerini korumaktadırlar.

Siyasi bağlamda bakılırsa, bir ülkenin, kendi çıkarları doğrultusunda başka bir ülke üzerinde; politik, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik üstünlük sağlamak amacı ile dengesiz üstünlük çabası ekonomik soykırıma örnek verilebilir. Amaç, diğer ülkenin ekonomik olarak bağımsızlığını kaybetmesi, ekonomik şantaj ile istenilen yaptırımların yapılmasını sağlamaktır.

Şablon:Ekonomi-taslak Şablon:Siyaset-taslak

This page was moved from wikipedia:tr:Ekonomik soykırım. It's edit history can be viewed at Ekonomik soykırım/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki