FANDOM


Şablon:Diğer anlamı Şablon:Türkiye ilçe bilgi kutusu

Kazan, Ankara'nın bir ilçesidir.

Adının kaynağı Edit

Kazan ismini 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda yenilen Osmanlı ordularının ağırlıklarını burada bırakıp çekilmesinden sonra geride kalan devasa kazanlardan almıştır. Osmanlı Devleti savaş boyunca Kazan'ı aşevi olarak kullanmıştır.

Tarihçesi Edit

Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlere bakıldığında Kazan`ın tarihinin oldukça eskiye dayandığı görülmektedir. Mürted (Akıncı) Ovası tarih öncesi devirlerden beri yerleşmelere sahne olmuştur. Ovada yer alan Bitik Höyüğü`nde yapılmış olan kazılarda Bakır Çağı`na kadar inen yerleşme katlarına rastlanmıştır. 1942 yılında yapılan Bitik Höyüğü kazısında 9 tane yerleşim katı ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan en alttaki Bakır Çağı`na aittir. Bunun üzerinde Hitit, Frig ve Klasik Döneme ait yerleşim katları tespit edilmiştir. Yine yörede bulunan Sancar Höyüğü`nde Bakır Çağı`ndan Klasik Döneme kadar yerleşmeler olduğuna dair ipuçları veren çanak çömlekler toplanmıştır. 1933 yılında yapılan Karalar kazısında bir Klasik Dönem (Manegerdos) yerleşmesi ortaya çıkartılmıştır. Bitik Höyüğü ve Karalar dışında, araştırma alanında birçok höyüğün bulunması, yörenin çok eski dönemlerden günümüze yoğun bir yerleşmeye sahne olduğunu kanıtlamaktadır.

İdari Yapı Edit

Kazan’da Jandarma Komutanlığı 1928 yılında Karalar,1930 yılında Bitik,1934 yılında Yazıbeyli köyünde iken 1961 yılında Kazan’da görev yapmaya başlamıştır

Kazan İlçesinin kurulduğu bölge, bir yerleşim yeri olarak eski çağlardan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Şu anda Kazan, Ankara’nın 24 ilçesinden biri olarak idari yapı içerisinde yer almaktadır. Kazan’ın 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşması ciddi bir değişim ve gelişimi de beraberinde getirmiştir. Öyle ki, Kazan’da yaşanan bu hızlı değişim, ilçenin tarihi, ekonomik ve coğrafi bakımdan birçok üniversite öğrencisi tarafından tez konusu olarak seçilmesine neden olmuştur.

Kazan 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı yasa ile Kazan ilçe sınırları Büyükşehir belediye sınırları olarak ilan edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Ağustos 2004 gün ve 531 sayılı kararı ile toplam 23 köy mahalleye dönüştürülerek Kazan Belediyesine bağlanmıştır. 13 köy ise orman köyü statüsünde Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmiştir.

Böylelikle Kazan, 1961 Yılında Bucak Merkezi, 6 Haziran 1971 de Belediye, 4 Temmuz 1987 İlçe, 23 Temmuz 2004 tarihinde Kazan İlçesi Metropol İlçe olmuştur.

Yönetim Edit

Belediye başkanları Edit

Yıl Ad Parti
1989 Remzi Çırpan SHP
1994 Seyfettin Aslan ANAP
1999 Yusuf Fidantek MHP
2004 Lokman Ertürk AK PARTİ
2009 Lokman Ertürk AK PARTİ
2014 Lokman Ertürk AK PARTİ[1]

Coğrafya Edit

Kazan, Ankara`nın kuzey batısında bulunan Akıncı Ovası üzerinde kurulmuştur. 1971`de belediyelik, 1987`de ilçe olmuştur. 47000 hektarlık yüzölçümü 13 köyü ve 30 mahallesi ile 45.879 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçeleri arasındadır.

Ekonomi ve Ticaret Edit

Kazan Ankara'ya yakınlığı ve planlı gelişimi ile Ankara`nın mesire kenti olma yolundadır. Bunun yanında sanayi kuruluşları ile ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Ankara`nın en düzenli ve gelişen yapısıyla metropol ilçe olmaya adaydır. Ankara İstanbul arasındaki bağlantıyı sağlayan ve ilçenin sınırlarından geçen E-89 devlet karayolu ve TEM Otoyolu Kazan`ın gelişimine etki eden faktörlerin başında gelmektedir Kazan tarih ve turizm potansiyeli bakımından da oldukça zengindir. Köylerde bulunan tarihi eserleri, hafta sonu turizminde elverişli göletleri ve mesire alanından, şehrin gürültüsünden uzaklaştırmak isteyen Ankara halkına alternatif mekanlar sunmaktadır. Halkımızın geçim kaynağını ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve sanayi oluşturmaktadır. Şekerpancarı, kum, fasulye, kavun, buğday ve henüz yeni, yeni gelişmekte olan seracılık ilçe çiftçilerinin gelir kaynaklarının başlıcalarındandır. Yetiştirilen bu tarım ününlerinin yanı sıra büyükbaş ve kümes hayvancılığı, arıcılık ve yumurta tavukçuluğu da yapılmaktadır. Modern, hijyenik şartlarda ve veteriner hekim kontrolünde kesim yapılmakta olan belediye et kombinası yalnızca Kazan`ın değil civar ilçelerin de et ihtiyacını karşılayabilmektedir. İki önemli ulaşım yolu üzerinde bulunan Kazan`da sanayileşmenin özellikle son yıllarda ciddi bir ivme kazandığı görülmektedir. Bugün ilçede küçük, orta ve büyük ölçekte 150`ye yakın sanayi kuruluşu bulunmaktadır. F-16 savaş uçakları ile saldırı helikopterlerinin üretildiği TAI - TUSAŞ, Kazan`da bulunmaktadır.

Sanayi Edit

Yerel ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan yöremizde son yıllarda yoğun bir şekilde sanayileşme görülmektedir.İlçe merkezinin içinden geçen Ankara-İstanbul karayolu üzerinde 1970 li yıllardan başlayarak çok sayıda sanayi tesisi kurulmuştur. Özellikle ilçemize bağlı Saray mahallesi bir organize sanayi bölgesi olmamasına rağmen, iş hacmi ve çalışanların sayısı dikkate alındığında Türkiye’de pek çok organize sanayi bölgesinden daha büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün ilçede çelik konstrüksiyon, makine montaj ve imalatı, petrol ürünleri, zirai ilaç, gıda, inşaat, yem, kimya ve nakliyat dalları başta olmak üzere iç ve dış piyasaya üretim yapan 250 fabrika bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanında teknoloji merkezi konumunda olan TAİ, ilçede bulunan Avrupa çapında bir başka sanayi kuruluşudur. Genel itibariyle Kazan’da sanayi ve ticaretle ilgili rakamsal değerlere bakıldığında ortaya çıkan tablo gerçekten bir sürü ilimizi kıskandıracak niteliktedir. Mevcut şartlar içinde 30 tane büyük çaplı sanayi kuruluşumuz ihracat yapmaktadır. İlçemizde 260 kurumlar vergisi mükellefi olmak üzere toplam 1300 adet de vergi mükellefi vardır. 2003 yılında tahakkuk eden vergi miktarı 50 trilyondur.

Tarım ve Hayvancılık Edit

Yakın tarih incelendiğinde Kazan’da halkın geçim kaynağının sanayi ve ticaretten ziyade daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu görülür. Özellikle köylerde oturan halk çiftçilikle uğraşır. İlçe topraklarının tarıma elverişli olması nedeniyle, şeker pancarı, kuru fasulye, kavun, karpuz, buğday, arpa, nohut gibi ürünler üretilir. Ayrıca son zamanlarda seracılık da çiftçilerimizin önemli geçim kaynağı olmakta mesafe kaydetmiştir. Yetiştirilen bu tarım ürünlerinin yanı sıra büyükbaş ve kümes hayvancılığı, arıcılık ve yumurta tavukçuluğu da yapılmaktadır. Bu çerçevede Kazan Belediyesince yapılmış bulunan Mezbahada son derece modern, hijyenik şartlarda ve veteriner kontrolünde kesim yapılarak tüketiciye sunulmaktadır. Kazan, ülke çapında ünlü ova kavunuyla da tanınır. İlçemizde tarıma müsait alan 21.727 hektar, sulu tarıma müsait alan 3.800 hektar, ekilen arazi 11.412 hektar, sulu tarıma müsait alan ise 3.800 hektardır. Yıllık sebze üretimi 53.000 ton, yıllık kavun üretimi 50.000 ton, yıllık tahıl üretimi ise 27.000 ton dur. İlçede 10.000 büyükbaş, 7.500 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Kovan sayısı 532, kümes sayısı 101 dir. İlçede 4.100.000 adet tavuk bulunmakta, 5.750 ton et elde edilmektedir. Yıllık yumurta üretimi ise 25.000.000 adettir. Yıllık süt üretimi 16.000 ton, yıllık mezbaha hayvan kesim sayısı ise 25.000 adettir. İlçede kovan sayısı 1000 adet olup, yıllık 15 ton bal üretimi yapılmaktadır.

Nüfus Edit

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 30 mahalle ve 13 köy'den oluşmaktadır. Şablon:Türkiye ilçe nüfus/Ankara/Kazan

Eğitim Edit

İlçede 5 adet lise, 10 ilköğretim okulu, 14 adet okul bulunmaktadır.İlçede kütüphane bulunmamaktadır. D.İ.E nin son verileri, ilçede okur-yazar oranının %68 olduğunu göstermektedir. Bu oran Türkiye ortalamasının çok altındadır. Temmuz 2004 itibarıyla ilçede 5 lise 10 ilköğretim okulu, 1 halk eğitim merkezi ve 1 tane de özürlü çocuklarımız için eğitim uygulama okulu bulunmaktadır. Şu anda bu okullarımızda 6834 çocuğumuz eğitim görmektedir. Halk Eğitim Merkezi’mizce ilçemiz merkez ve köylerinde çeşitli mesleki kurslar açılmaktadır. Ayrıca Kazan’da 2005 yılında Başkent Üniversitesi Transprantasyon Ve Gen Bilimleri Enstitüsü hizmete açılmıştır.

Tarihi ve Turistik Yerler Edit

İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesinde Roma döneminden kalma Beşpınar Çesmesi, Tekke köyünde Duman oğlu Emir Seyit Turhasan beye ait 821 (hicri takvim) Ekim 1418 Miladi Takvim senesinden kalma Durhasan Bey türbesi , Emir Gazi Mahallesi eski köy yerleşiminde Dede Pınarı, Kazan ilçesi Yazıbeyli Mahallesinde 1873 ve 1887 yıllarında yapılmış Katip oğulları ve Katip-zade İbrahim Ethem çeşmeleri , Saray Mahallesinde 17’inci yy.’dan kalma Osmanlı mimarisi camii Sarılar Mahallesinde 18.yy den kalma çeşme, Helenistik çağdan kalma Karalar Asarkaya Mağarası, Kral Deotorosll’nin mezarı ve gömüleri ile İkiztepeler yine Karalar Mahallesinde, bulunmaktadır. Bitik Mahallesinde yapılan hafriyatta bulunan kabartmalı boya küpleri, Lüristan tipi oklu balta, domuz heykeli vazo ve mühürler müzede bulunmaktadır. Bitik mahallesinde 9 kat yerleşim olduğu kazılardan anlaşılmıştır. İlçeye bağlı Örencik köyünde 10 milyon yıl öncesine ait kuyruksuz maymun fosili bulunmuştur. Bu bölgede doğa tarihi kazıları devam etmektedir. Fethiye Mahallesinde Selçuklu döneminden kalma camii ve Roma döneminden kalma çeşme bulunmaktadır. Yassıören köyü Sinap Tepe mevkiinde dev kaplumbağa fosili bulunmuştur.

Ulaşım Edit

Kazan, Ankara’nın 46 km. kuzey batısında, Ankara-İstanbul Devlet Karayolunun üzerinde olup, otomobille yirmi dakika mesafededir. TEM otoyolu da ilçe sınırları içinden geçmektedir. Otobandan Kazan’a TAİ ve Susuz kavşağından girişler bulunmaktadır. Bu yönden ilçenin, ülkemizin her yöresiyle ulaşım bağlantısı bulunmaktadır Kazan-Ankara arası ulaşım EGO Otobüs Dairesi Genel Müdürlüğü kontrolünde Özel Halk Otobüsleri (563-Kazan) ile Büyükşehir Belediye Otobüsleri (501-Akıncı, 502-Kazan) tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca sadece ilçe içinde şehir minibüsleri bulunmaktadır. Ankara Merkez'e Ulaşım Belediye ve Özel Halk Otobüsleriyle Sağlanmaktadır.

Kaynakça Edit

Şablon:Portal

Şablon:Kaynakça

Şablon:Kazan belde ve köyleri Şablon:Ankara (il)

Şablon:İlçe-taslak

This page was moved from wikipedia:tr:Kazan, Ankara. It's edit history can be viewed at Kazan, Ankara/edithistory


Kaynak hatası <ref> etiketleri var, ama <references/> etiketi bulunamadı

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki