FANDOM


Şablon:Sil Koca ilyas ( İlyas Bey ) 8 Kasım 1912 yılında Selanik'in Yunanlar tarafından işgalini müteakip Batı Trakya Ulusal Hükümetiçağrısıyla kayılar - kırımşa bölgesinde direnişi örgütlemiştir. Serv'i müteakip Rumeli Mudafa-i Hukuk ve akabinde Kuva-yi Milliye için direnişi örgütlemiştir. pek çok direnişçi gibi büyük iki oğluyla beraber akıbeti meçhuldur.1923 Nüfus mübadelesini müteakip eşi küçük iki oğlu ve kızıAtatürk'ün özel ilgisine mashar olmuşlardır! Ailesi demircisu, Samsun'da iskan edilmiştir.

Seceresi Gazi Evrenos Bey'in hacı İlbey'e vefa borcu olarak kendisi gibi Karasi Kayılarılarını getirdiği Kaza i Cuma kazasında Hacı İlbeyin Ailesine Kırımşayı yurt olarak bırakmıştır. Turkuaz ( Gök Mavi ) Kayı damgalı sancağın Kırımşa'da muhafazası, ayrıca özel saygı görmesi ve bilinen son Beylerinin İlyas Bey olması nedeni ile 8 Kasım 1912 yılında Selanik'in Yunanlar tarafından işgalini müteakip Batı Trakya Ulusal Hükümeti gibi Koca İlyas Kayılar - kırımşa bölgesinde direnişi örgütlemiştir. Evladı Fatihan kökenli olmasının avantajıya kalabalık bir grup ile Ankara Hükümetinin bilgsi ve desteği ile pek çok eylem yaptığı bilinmektedir.

Direnişçilerin Litaratüre Geçmiş Bazı Eylemleri Şunlardır

 • -Dedeağaç'ın Kuzeyinde ki Yunan Karakollarına Baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -3.Yunan Tümeni 6. Alay Bölgesine Baskın ve 500 Yunan askerinin öldürülmesi.
 • -Kayacık, Bulgaristan ve Başkilisede 20. Yunan alayına Baskın
 • -İskeçede 24. Yunan alayı komuta heyyetine baskın ve tüm komuta kademesinin öldürülmesi
 • -Dedeağaç - Hırka tren istasyonunda askeri trene baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Serez bölgesindeki Yunan askerlerine Baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -(Rodop,Timurbey) Demirbeyli istasyonuna ve askeri trene baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Yedekli - Merhametli demiryolu köprüsünün imhası
 • -İskeçe-Yassıörendeki askeri birliklere baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Dırama civarındaki telgraf direk ve tellerinin imhası
 • -Dedeağaç bölgesindeki Yunan askerlerine Baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Yunan birliklerinin ikmal yollarına baskın
 • -Dedeağaçta bulunan Çadırlı Yunan askerinin ordugahının yakılması ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Dedeağaçta askeri trenlerin ateşe verilmesi ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Gümülcinede Yunan Askeri Barakalarının yakılarak askerlerinin öldürülmesi.
 • -Karakasabadaki Yunan 12. Tümen karargahına Baskın ve askerlerinin öldürülmesi.
 • -Demirbeyli istasyonu ve iletişim hatlarının imhası
 • -Çobanyolu istasyonunda yunan ikmal treninin havaya uçurulması ve askerlerinin öldürülmesi.

Yunanların bu geniş alanda yapılan eylemleri durddurabilmek için ayırdığı güç nedenyle Türk Ordusunun Anadoluda kısmen rahatlaması ve Trakyaya girmesi durmunda rahatça ilerleyebilmesi için gerekli destek sağlanmıştır. Bu eylemler neticesi Yunan tarafı hem anadoluda hem de trakyada çatışma mecburiyetinde kalmış ve Lozanda Ankara Hükümetinin elini güçlendirerek Doğu trakyanın Savaşsız terk edilmesini sağlamıştır. Ancak Kayalar ve Kırımşa' da Yunan askerleri direnişi kırmak için bilinen çetecilerin mallarını yağmalamış, hayvanlarına el koymuş ve işbirliği yapmayan eli silah tutabilecek yaşta ki erkekleri tutuklamış ya da öldürmüştür. Dağda kalan Koca İlyas,Büyük iki oğlu (Ramazan Bey ve Tahsin Bey)ve diğer Kırımşa'lı çetecilerin akıbeti meçhuldür. Ancak ailelerinden çok az sağ kalan 1923 Nüfus Mübadelesi ile Türkiye'ye gelebilmiştir. 1923 Nüfus mübadelesini ile Koca İlyas'ın eşi ve küçük iki oğlu ( Deli Meyrem , Kazım ALACA , Rasim ALACA)ve kızı Fatma Alaca Atatürk'ün özel ilgisine mashar olmuşlardır. Ailesi Demircisu, Samsun'da iskan edilmiştir. Koca İlyas'tan sonra Kayı Beyi ve gelenekleri tamamen yok olmuştur. Ailesi tüm varlıklarını maddi varlıklarını uzun bir mücadelede kullanmaları, kalan tüm taşınır taşınmaz mallarını alile büyükleri kalmaması nedeniyle terketmeleri sonucu anadoluya geçtitikten sonra kalan kayıları toparlıyıbilecek maddi güç ve gelenekleri bilerek uygulayabilecek kimseleri kalmadığı için kayılar içinde toplumsal imtiyazlarını kaybetmişlerdir.

Balıkesir-Akçayda Bir Mahalle Bursa Orhangazide bir sokak Koca İlyas İsmini Taşımaktadır.

KaynakçaEdit

This page was moved from wikipedia:tr:Koca İlyas. It's edit history can be viewed at Koca İlyas/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki