FANDOM


Şablon:Sil [1]§Sesin doğal akışının çeşitli metaryellerle kesilmesine denmektedir. Son yıllarda pek çok alanda, özellikle müzik enstürmanlarının çokça olduğu yerlerde kullanılmaya başlanmaktadır.

1.1. Zeminde Ses Yalıtımı Edit

Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kabullenmiş olsa bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir.

1.1.1. Tanımı ve Önemi Edit

Gelişen teknolojiye paralel olarak, yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple sonradan meydana gelecek ve hem masraflı hem de telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilmek için yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki davranışlarını iyi bilmek gerekir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı” denir. Gürültüden korunmanın en temel yolu ses yalıtımı uygulamalarıdır. Ses yalıtımı, istenmeyen seslerin yalıtılarak insana zarar vermeyecek ve yaşam kalitesini düşürmeyecek seviyeye düşürülmesidir.

Yaşadığımız mekanlarda gürültüye yol açan sesler iki sınıfa ayrılır. Bunlar ortam sesleri ve darbe sesleridir. Ortam sesleri, hava titreşimleriyle oluşan ve hava yoluyla yayılan seslerdir. Konuşma sesi, TV sesi, daktilo sesi gibi sesler ortam seslerine örnek olarak verilebilir. Darbe sesleri ise iki sert cismin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan ve katı cisimler üzerinde titreşim yoluyla yayılan seslerdir. Çok katlı yapılarda en önemli gürültü sorunları darbe seslerinden kaynaklanır. Sert zemin döşemesi üzerinde yürünmesi, sandalye vs. eşyaların çekilmesi, sert cisimlerin yere düşmesi gibi durumlarda yüksek düzeyde darbe sesi oluşur ve gürültü sadece alt kata değil yapının iskeleti üzerinden tüm dairelere yayılır. Zeminde oluşan darbe sesinin bir diğer tipi de “topuk sesi” diye adlandırılan ve sert döşeme üzerinde yürünmesi ile oluşup ortam sesi olarak aynı mekanda yayılan seslerdir. Bir zemin kaplamsı ne kadar sertse yarattığı gürültü de o denli büyük olacaktır. Laminat, lamine, ahşap, seramik gibi çağdaş yer döşemelerinin tamamı günlük olağan kullanımda bile yüksek düzeyde gürültüye yol açarlar. Yapılardaki gürültüyü önlemek için ses yutucular, ses bariyerleri, sönümleyiciler ve titreşim önleyiciler kullanılır. Katlar arası ses yalıtımı, ortam seslerinin ve darbe seslerinin iki kat arasında geçişini önlemeyi ve yaşanılan mekândaki topuk sesini kesmeyi hedefler. Bunun için şap altında ya da döşeme altında bir ses yalıtım malzemesi kullanmak gerekir. Bu tip malzemelerin aynı anda hem darbe hem de ortam sesi yalıtımı yapması arzu edilir. Sadece ortam seslerini yalıtmak isteniyorsa taş yünü gibi lifli, açık hücreli ürünler, hem darbe seslerini hem de ortam seslerini yalıtmak isteniyorsa yoğunlaştırılmış kauçuk ya da mantar bazlı ürünler kullanılır. Katlar arası ses yalıtımında malzemenin yoğunluğu, hücresel yapısı ve fiziksel dayanımı son derece önemli faktörlerdir.

1.1.2. Uygulandığı Yerler Edit

 Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanların duvar, döşeme, çatı, kapı, pencere ve tesisat elemanlarına, Ses yalıtımı;  Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken jeneratör, hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanların ve yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb. mekânların duvar, döşeme, tavan, pencere, kapı ve tesisat elemanlarına, 6  Sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu gibi kullanım koşulu sese bağlı alanların duvar, döşeme, tavan, kapı, pencere ve tesisat elemanlarına yapılmalıdır.

1.2. Zeminde Ses Yalıtım Malzemeleri Edit

Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda ve ayrıca çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken jeneratör, hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanların ve yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb. mekânların duvar, döşeme, tavan, pencere, kapı ve tesisat elemanlarının ses düzeyini düşürmek için uygulanan yalıtım malzemelerine ses yalıtım malzemesi denir.

1.2.2. Çeşitleri Edit

Ses yalıtım malzemeleri, ses ve gürültü şiddetinin yoğunluğuna, uygulanacak mahallin durumuna ve yalıtım malzemesinin cinsine göre beş gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Mineral Yünler (Cam yünü, taş yünü), Polietilen, Kauçuk Köpüğü, Ahşap Yünü ve Poliüretan malzemelerdir.  Mineral Yünler (Cam Yünü, Taş Yünü) Ergitilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, ateşe dayanıklı cam lifleridir.

Polietilen Edit

Boru yapımında kullanılan ve ayrıca gıda maddelerinin saklanması için üretilen maddelerin yapımında kullanılan, petrol türevidir. İnşaat sektöründe ısı ve ses yalıtımı için kullanılmaktadır.

Kauçuk Köpüğü Edit

Kauçuktan elde edilen yalıtım malzemesidir. Hem ısı hem de ses yalıtımında kullanılmaktadır.

Ahşap Yünü Edit

Ahşap yünü levhalar, izolasyon ( yalıtım ) amaçlı olarak ahşap ürünlerden üretilmiş bir malzeme olup, pek çok sentetik ürüne göre de belli başlı üstünlüklere sahiptir. Bazı yerlerde ayrıca odun lifli levha olarak da adı geçmektedir. Her şeyden önce sentetik ürünlerin bir kısmı yangına karşı ahşap ürünler kadar dayanıklı değildirler. Bununla birlikte ahşap ürünler, neme karşı dayanıksızdır.

Poliüretan Edit

Birçok sektörde yardımcı malzeme olarak kullanılan bir karbon bileşiğidir. Kullanım amacına göre sert ve yumuşak olarak üretilmektedir. Sert olarak üretilen poliüretanlar yapıda yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Ses Yalıtım Özellikleri Edit

Yapılarda kullanılacak ses yalıtım malzemelerinin özellikleri ise şöyle olmalıdır,

Yoğunluk Edit

Bir ürünün yoğunluğu arttıkça hem ortam hem de darbe sesi yalıtım gücü de artar. Düşük yoğunluklu malzemeler (110 – 130 kg/m3’den küçük) yeterli ses yalıtımı yapamazlar. Ancak çok yüksek yoğunluklu malzemeler yapının statik yükünü artırarak başka sorunların ortaya çıkmasına yol açabilirler.

Sertlik Edit

Sert malzemeler yüksek yoğunluğa sahip olsalar dahi darbe seslerini yalıtamazlar (Örn. beton). Esnek malzemelerin darbe emme yeteneği daha yüksektir.

Hücresel Yapı Edit

Malzemenin açık hücrelere sahip olması (lifli ya da serbest granüllü yapı) ortam sesi yalıtımı performansını artırırken, kapalı hücrelere sahip olması (mantar gibi bal beteği yapısı) titreşimleri sönümlemesini sağlayarak darbe sesleri yalıtımında etkinliğini yükseltir. .

Fiziksel Dayanım Edit

Özellikle zeminde kullanılan ürünler sürekli olarak yüke ve darbeye maruz kalırlar. Zaman içinde meydana gelen çökme malzemenin orijinal yapısının bozulmasına ve ses yalıtım özelliğinin yitmesine yol açar.

Nem ve Küfe Dayanım Edit

Lifli ya da sentetik malzemelerin neredeyse tamamı neme ve küfe karşı dayanıksızdır. Nem, küf ve bazen de bakteri oluşumları zamanla malzemenin yapısını bozar; yalıtım gücünün yitmesine yol açmakla kalmaz insan sağlığı için de tehlike oluşturur.

Yangın Güvenliği Edit

Özellikle döşeme altında kullanılan ürünler yangına karşı dayanıklı olmalıdır. Yangınlarda yaralanma ve ölümlerin pek çoğu zehirlenmeden kaynaklanmaktadır. Yalıtımda çabuk alevlenen ve yandığında zehirli gaz çıkaran sentetik ürünler tercih edilmemelidir.

Böceklenme Edit

Tıpkı bakteriler gibi böcekler de ilaçlama ile ulaşılamayan yumuşak yapı elemanlarına kolayca yerleşirler. Bu durum hem yalıtımın başarısız olmasına hem de sağlıksız bir mekanın ortaya çıkmasına yol açar.

1.4. Zeminde Ses Yalıtım Malzemesini Uygulama Kuralları Edit

Döşemelerde ayak sesi eşya çekme sesi gibi darbe seslerinin de bitişik, alt ve üst mekânlara geçişinin önlenmesi gerekir. Bu amaçla uygun malzemelerle yüzer döşeme uygulamaları yapılır. Darbe seslerin önlenmesi, ancak çift katmanlı döşeme uygulaması ile mümkündür. Bu amaçla döşeme üzerinde ses yalıtım malzemeleri yerleştirilir. Ardından üzerinde oluşturulacak sap ve döşeme kaplamasının betonarme döşeme ve duvar elemanlarıyla teması kesilecek şekilde ses yalıtım malzemesi süpürgelik hizasına kadar duvarlarda devam ettirilir. Böylelikle insanların üzerinde hareket edecekleri döşemenin duvarlar ile teması kesilerek, ses yalıtım malzemelerinden oluşan bir nevi havuzun içerisine alınması sağlanır. Böylece doğrudan veya dolaylı yollardan ses iletimine neden olacak ses köprüleri ortadan kalkar. Bu sisteme “yüzer döseme” adı verilir

[2]

This page was moved from wikipedia:tr:Ses yalıtımı. It's edit history can be viewed at Ses yalıtımı/edithistory


Kaynak hatası <ref> etiketleri var, ama <references/> etiketi bulunamadı

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki