FANDOM


Şablon:Sil

                   GİRESUN SEYYİD VAKKAS EFSANESİ VE TÜRBESİ

Çınarlar mevkiinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulunun yanında medfun bulunan Seyyid Vakkas Hazretleri, isminin başındaki Seyyid sıfatından da anlaşılacağı üzere HZ.Muhammed'in soyundandır. Hayatı hakkında kesin bilgi olmayan Seyyid Vakkas Hazretleri’nin II. Mehmet döneminde Giresun ve çevresinde yerleşmiş bir uç beyi olduğu bilinmektedir. Doğum tarihi bilinmeyen Seyyid Vakkas Hazretleri 1461 tarihinde medfun bulunduğu yerde şehit edilmiştir. 15. yy’da yapılan mezarının üzerine 19. yy’da Osmanlı mimarisinin tipik özelliğini gösteren bugünkü türbesi yapılmıştır. Hayatı hakkında kesin bilgi olmayan Seyyid Vakkas Hazretleri’nin II. Mehmet döneminde Giresun ve çevresinde yerleşmiş bir uç beyi olduğu bilinmektedir. Doğum tarihi bilinmeyen Seyyid Vakkas Hazretleri 1461 tarihinde medfun bulunduğu yerde şehit edilmiştir. 15. yy’da yapılan mezarının üzerine 19. yy’da Osmanlı mimarisinin tipik özelliğini gösteren bugünkü türbesi yapılmıştır Seyyid Vakkas Hazretleri’nin vazifesi icabı Giresun’da bulunduğu bir sırada, çıkan çatışmada medfun bulunduğu yerde şehit edildiğine inanılır. Bu şehadetle ilgili olarak halk arasında şu efsane anlatılmaktadır. Seyyid Vakkas Hazretleri ve birlikleri Giresun’u almak için yaptıkları savaşta çok mücadele verirler. Savaşın bir anında düşmanın bir darbesiyle Seyyid Vakkas Hazretleri’nin başı gövdesinden ayrılır. Kopan başını koltuğunun altına alıp orada bulunan son düşman askerini öldürünceye kadar savaşır. Bu arada evinin penceresinden bakmakta olan bir Rum kadın Seyyid Vakkas Hazretleri’ni görünce “Başı kopmuş bir adam savaşıyor” diye bağırır. Bunun üzerine Seyyid Vakkas Hazretleri olduğu yere yığılır. Cesedi şehit olduğu yere gömülür.

KAYNAK:www.giresunblog.com/giresun-seyyid-vakkas-hazretleri-türbesi

This page was moved from wikipedia:tr:Seyyıd vakkas. It's edit history can be viewed at Seyyıd vakkas/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki