FANDOM


Şablon:Sil AŞKHARIWA ABAZA'LARIN KAFKASYA'DAN SÜRGÜNÜ....

1860 yılının yaz döneminde Abaza Kabilelerine verilmiş olan süre dolduktan sonra Başılbay, Bağ, Barakay, 

Kazılbek, Tam ve Çegerey'lerin bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'na göç etmek zorunda kaldı. Böylece Belaya ve Laba ırmakları arasındaki geniş alan tamamen Dağlılardan temizlendi.

1861 yılının Temmuz ayında Rus ordu birlikleri Kazılbek, Başılbay, Bağ, Çegerey ve Tam' ları 

Sohum Limanı'na kadar götürüp oradan Osmanlı'ya sürgün edildi.

1861' de Tam'lar Mzımta Nehrinin üst kısmına göç edip oradan da Osmanlı'ya geçtiler. 1858 yılının verilerine göre 

Büyük Tam(Büyük Zelençuk Nehrinin sağ sahili) ve Küçük Tam(Büyük Zelençuk Nehrinin sol kıyısı) köyünde yaşayan Tam'lar toplam 690 kişi (150 hane) idi.

1861'de Başılbay'ların büyük kısmı Osmanlı'ya göç etmek zorunda kaldı.

1862'de Barakay'lar Albay Abdurrahmanov aracılığıyla Kuban Bölgesi Başkanı General Yevdokimov'a Osmanlı'ya göç etmeyeceklerine dair bir ricada bulundular. Ancak Yevdokimov, "bundan sonra Barakay'lardan buna benzer gereksiz istekleri almayacağını, acilen mal ve mülklerinin satılmasını, verilmiş zamana göre Osmanlı'ya gitmelerini" bildirdi. Bu talimat yerine getirilmediği taktirde düşman muamelesi yapılacaktı. 1863'de Barakay'lar Osmanlı'ya sürgün edildi. Sürgüne kadar Kafkasya'da yaklaşık 1250 kişi yaşıyordu. Bunlardan sadece 460 kişi kaldı.

1862 yılının Bahar döneminde Çegerey'lerin büyük kısmı Osmanlı'ya sürgün edildi. Gitmek istemeyen az bir grup Hodza Nehrinin sol kıyısına yerleştirilip şimdi adı Apsua olan köye gönderildi.

1863'de Bağ kabilesinden 480-600 kişi (205) hane Osmanlı'ya göç etmek zorunda bırakıldı. Kafkasya'da bu kabileden 

sadece 27 kişi kaldı.

1861-1863 yıllarında resmi verilere göre Abaza'ların(Kazılbek, Tam, Bağ, Başılbay, Barakay, Çegerey) yaklaşık 4350 ailesi tahminen 30 000 kişi Osmanlı'ya sürgün edildi. --Raşa Halbad (mesaj) 14:28, 17 Aralık 2014 (UTC) ==

This page was moved from wikipedia:tr:Vikipedi:Birleştirilmiş giriş. It's edit history can be viewed at Vikipedi:Birleştirilmiş giriş/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki