FANDOM


Şablon:Sil Dosya:AG CEVRE.png

AG GRUP ÇEVRE Edit

Hakkında Edit

2011 Ocak ayında kurulan firmamız uzman kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir. Günümüzün önemli bir parçasını oluşturan ÇEVRE’nin korunmasını temel alan çalışmalarımızda, sürdürebilir kalkınma ile devam edilmektedir. Çalışmalarımız da; geçmişten bu güne miras bırakılan çevrenin, gelecek nesillere daha iyi bir şekilde miras bırakılmasını hedeflemekteyiz. Amacımız Çevre Kanunu, yönetmelikleri v.b. Çevre Mevzuatı çerçevesinde ekolojik dengeye saygılı bir şekilde, tüm sektörlere hizmet vermek. İlkemiz, sağlık için, huzur için, gelecek için önce ÇEVRE...

Misyonu Edit

Misyonumuz destek verdiğimiz tüm sektörlere sorun yaratmak değil, çözüm sunmaktır. ÇÖZÜMÜN bir parçası olmaktır. Çözümün bir parçası olan kadromuz ile tüm firmalarımızın gelişimlerine destek vermek, mevzuatlar ile birlikte, etkin yönetim sistemi geliştirmek, resmi ve diğer kurumlar ile yönetimlerini sağlamak ve çevresel tüm faaliyetlerinde firmalarımızla birlikte ortak çözümler üretmek için varız. Amacımız, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fiziki vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecine destek vermektir.

Vizyonu Edit

Tüm sektörlere, Çevre Mevzuatı kapsamında hizmet vermek, buna uygun uzman ve konusunda tecrübeli kadromuz ile çözümün bir parçası olmak. Bu konuda sürekli gelişen, sürekli ilerleyen bir tablo çizerek kadromuzu daha verimli hale getirmektir. Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Bunun için de, Gelecek için bugünden ÇEVRE...


Faaliyetleri Edit

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetleri Edit

-Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması -Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması -İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması -Geçici Faaliyet Belgesinin alınması -Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi -Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi - Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak (Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma...)

Çevre İzinleri Edit

-Emisyon İzni -Gürültü Kontrolü İzni -Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni -Derin Deniz Deşarjı İzni -Atık Su Deşarjı İzni

Çevre Lisansları Edit

-Geri Kazanım Lisansı -Bertaraf Lisansı -Ara Depolama Lisansı -İşletme Lisansı -Arındırma Lisansı

Çevre Denetimleri Edit

-Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü -Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak

Atık Yönetimi Edit

-Ambalaj Kod ve Şifre -Atık Yağ Beyan Formu -Tehlikeli Atık Kod ve Şifre -Tehlikeli Atık Yönetim Planı -Ambalaj Atıkları Eylem Planı

Diğer Faaliye Konuları Edit

-İSKI Sorumlu Müdür Uygulaması -Su ve Atıksu Arıtma Tesis Danışmanlığı -GSM Ruhsat İşlemleri -Geçici Faaliyet Belgesi Alımı -Proje Tanıtım Dosyası Hazırlığı -Labaratuvar Hizmetleri -İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti


Web Sitesi Edit

W: www.agcevre.com.tr

This page was moved from wikipedia:tr:Vikipedi:Madde istekleri/Kurum/agcevre. It's edit history can be viewed at Vikipedi:Madde istekleri/Kurum/agcevre/edithistory

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki